Taarifa ya Fedha - Mwaka 2019

  • Taarifa ya fedha
  • 2019

Kutoka taarifa ya fedha ilikaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu kwa mwaka unaoishia mwezi wa kumi na mbili 2019

  • Taarifa ya fedha
  • 2019

Taarifa ya Fedha - Mwaka 2018

  • Taarifa ya fedha
  • 2018

Kutoka taarifa ya fedha ilikaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu

  • Taarifa ya fedha
  • 2018

Kutoka taarifa ya fedha iliyokaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu tarehe 31 mwezi wa kumi na mbili 2017

  • Taarifa ya fedha
  • 2017