Taarifa ya Fedha - Mwaka 2022

 • Taarifa ya Fedha
 • 2023

Taarifa ya Fedha - Mwaka 2021

 • Taarifa ya Fedha
 • 2021

Taarifa ya Fedha - Mwaka 2020

 • Taarifa ya Fedha
 • 2020

Taarifa ya Fedha - Mwaka 2019

 • Taarifa ya Fedha
 • 2019

Kutoka taarifa ya fedha ilikaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu kwa mwaka unaoishia mwezi wa kumi na mbili 2019

 • Taarifa ya Fedha
 • 2019

Taarifa ya Fedha - Mwaka 2018

 • Taarifa ya Fedha
 • 2018

Kutoka taarifa ya fedha ilikaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu

 • Taarifa ya Fedha
 • 2018

Kutoka taarifa ya fedha iliyokaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu tarehe 31 mwezi wa kumi na mbili 2017

 • Taarifa ya Fedha
 • 2017