Extracts from the audited financial statements as at 31st of December 2018

 • Financial Reports
 • 2018

Kutoka taarifa ya fedha ilikaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu

 • Financial Reports
 • 2014

Issued pursuant to regulations 7 and 8 of the banking and financial institutions (disclosures) regulations, 2014

 • Financial Reports
 • 2014

Imetolewa chini ya kanuni ya 7 na ya 8 ya kanunu za mabenki na taasisi za fedha (uoneshaji) ya mwaka 2014

 • Financial Reports
 • 2014

Extracts from the audited financial statements as at 31st of December 2017

 • Financial Reports
 • 2017

Kutoka taarife ya fedha iliyokaguliwa na kuidhinishwa na wakaguzi wa mahesabu tarehe 31 mwezi wa kumi na mbili 2017

 • Financial Reports
 • 2017

Extracts from the audited financial statements as of December 2016

 • Financial Reports
 • 2016

Extracts from the audited financial statements as of December 2015

 • Financial Reports
 • 2015

Extracts from the audited financial statements as of December 2013

 • Financial Reports
 • 2013

Extracts from the audited financial statements as of December 2014

 • Financial Reports
 • 2014